Apie mus

PAGRINDINĖS ĮSTAIGOS VEIKLOS KRYPTYS:

 • Projektinės veiklos organizavimas ir vykdymas;
 • Edukacinių programų kūrimas;
 • Senųjų amatų, tradicijų sklaida;
 • Tautosakinės medžiagos rinkimas, saugojimas bei perteikimas jaunąjai kartai;
 • Mėgėjų meno kolektyvų projektinės veiklos koordinavimas;
 • Profesionaliojo meno sklaida;
 • Etnokultūrinių, pramoginių ir valstybinių švenčių organizavimas.

SENŲJŲ KAIMO TRADICIJŲ KULTŪROS CENTRO DARBUOTOJAI:

 • Direktorė - Lina Balčiauskienė  
 • Etnografė - vadybininkė Nijolė Stanelienė
 • Kultūrinės veiklos vadybininkė - Simona Jucienė 
 • Garso operatorius - Vygantas Stoškus
 • Pagalbinis darbininkas - kūrikas - Galina Pielikienė

SENŲJŲ KAIMO TRADICIJŲ KULTŪROS CENTRO DARBUOTOJŲ TIKSLAS:

Išsaugoti lokalines vietos tradicijas, kaupti, saugoti ir tirti etnines kultūros vertybes, rūpintis senųjų kaimo tradicijų sklaida ir populiarinimu, ugdyti bendrąją visuomenės kultūrą, puoselėti liaudies kultūros suvokimą besimainančiame šių laikų kultūriniame kontekste.