Etninė kultūra

Etninė kultūra yra visa tai, kas mus supa ir kas yra mumyse. Tai yra tradiciniai amatai, liaudies dainos ir šokiai, rateliai, žaidimai, tautosaka, kulinarinis paveldas, tautodailė, simbolika, liaudies medicina, senoji astronomija ir t.t. Etnine kultūra laikomos tradicinės, kalendorinės šventės, krikštynų, vestuvių, laidotuvių papročiai, kitos bendravimo tradicijos, įvairios apeigos. Taip pat architektūra ir interjeras, kraštovaizdis, darželiai kaimuose prie trobų, juose augančios gėlės. Ir ne tik tai - etninė kultūra yra ir mūsų pasaulio supratimas, tarpusavio santykiai. Ji suteikia galimybę vienoms tautoms išsiskirti iš kitų. Jeigu žmogui jo šalies etninė kultūra yra artima, jis jaučiasi savo tautos dalimi. Etninė kultūra – dinamiška. Ji laikui bėgant nyksta ir kinta, prisitaikydama prie to laikotarpio aktualijų.

Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras savo veikla siekia išsaugoti senąją mūsų tautos kultūrą ir perduoti jaunajai kartai. Tuo tikslu organizuojamos tradicinės, kalendorinės šventės, tautodailės parodos, vykdomos ekspedicijos, organizuojama  edukacinė veikla, formuojamos bylos.

Edukacinė veika

Kasmet birželio mėnesį organizuojama Amatų stovykla. Joje suburiama iki 13 - 14 amatininkų, kurie perteikia amato pradžiamokslį stovyklos dalyviams.

Pagal kultūros pasą organizuojami edukacinai užsiėmimai:

 • Šiaudelių pynimas ir rišimas (edukatorė Nijolė Stanelienė);
 • Piemenų pučiamieji instrumentai. Jų gaminimas ir etnomuzikavimas (edukatorius Kazys Budrys);
 • Nuo siūlo iki rūbo (edukatorė Simona Jucienė);
 • Rištinės lėlės (edukatorė Lina Balčiauskienė);
 • Dekoracijų ryšimas iš šieno (edukatorė Nijolė Stanelienė).

Edukatoriai šią savo veiklą pristato šventėse bei kitokio pobūdžio renginiuose.

Tradiciniai renginiai: 

 • Vainuto Joninės;
 • „Sugrįžimai“ Katyčiuose;
 • „Grajikit, Bikavos žiogeliai“ Bikavėnuose;
 • „Pažinsi tautosaką – atrasi save“ – Bikavėnuose.

Kalendorinės šventės:

 • Užgavėnės; 
 • Mažosios velykėlės;
 • Advento vakarai.

Ekspedicijos

Ekspedicijų metu renkama dainuojamoji ir pasakojamoji tautosaka, užrašinėjami kulinarinio paveldo, liaudies medicinos receptai. Padaryti video įrašai pristatant šiuos kulinarinio paveldo patiekalus: duonzupė (Mažosios Lietuvos regionas - Katyčiai), virtos pupos (Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos regionai), bendraujama su tautodailininkais, fiksuojami jų darbai.

Vainuto ir Katyčių seniūnijose ekspedicijų metu surinkta medžiaga kaupiama bylose.

Medžiaga naudojasi Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro Vainuto folkloro kolektyvas „Vainuta“ ruošdamas savo pasirodymų programas. 2020 metais paruoštos programos: „Lino kelias“, „Oi sodai, sodai“, Joninių tradicija „Kupoliavimas“, „Žolinių papročiai ir tradicijos“ Surinkta tautosakine medžiaga naudojasi ir kuruojamose seniūnijose esančių mokyklų moksleiviai, besiruošiantys renginiui „Pažinsi tautosaką, atrasi save“.

Domimasi centro kuruojamų seniūnijų istorine praeitimi. Renginiais pažymimos seniūnijų istorinės atmintinos datos, įvykiai, žmonės.