Katyčių seniūnija

ISTORIJA IR DABARTIS

Katyčių seniūnijos vietovės minimos XIV a. kryžiuočių žygiaraščiuose. Pagal Melno sutartį (1422 m.) dalis dabartinės Katyčių seniūnijos teritorijos priklausė LDK. Istoriniai šaltiniai rodo, kad jau 1451 - 1485 m., šioje vietoje buvo nedidelis lietuviškas kaimas. Netoli ėjo Lietuvos ir Kryžiuočių ordino siena. Rašytiniuose šaltiniuose minima, kad jau XVII a. viduryje Katyčiuose veikė parapinė mokykla, joje buvo mokoma lietuvių ir vokiečių kalbomis. Lietuvybę stiprino 1915-1919 m. kunigavęs Vilius Gaigalaitis. 

1533 m. dabartinę Katyčių seniūnijos teritoriją užgrobė Prūsija. Katyčių seniūnija yra taip vadinamoje Mažosios Lietuvos teritorijoje (nuo1919 m. - Klaipėdos kraštas). 

Jau nuo XVI a. buvo kuriami dvarai. XIX a. pirmoje pusėje panaikinta baudžiava, įkurtas Katyčių valsčius. Gyventojai išskirstyti į viensėdijas. Buvo steigiamos pradžios mokyklos, statomi vėjo malūnai Akmeniškiuose, Krauleidžiuose, Laugaliuose ir kt. XVII a. Katyčiuose minima parapinė mokykla, XVIII a. pradžios mokykla veikė Laugaliuose ir kt. Laugaliuose buvo perėjimo punktas ir muitinė. 1905 m. Katyčių seniūnijos teritorijoje daugiausia gyveno lietuvininkai, pvz., Laugaliuose – 80 proc., Kekeršuose – 86 proc., Kažemėkuose – 72 proc. ir kitur, tik Katyčiuose – 30 proc.

Lietuvių tautinis judėjimas Katyčių seniūnijos teritorijoje ėmė reikštis XX a. pradžioje. Tilžės lietuviai dažnai lankė Katyčius su savo choru, atvykdavo paskaitininkai. Katyčiuose buvo įsteigta „Vainiko“ draugija, kuri veikė iki 1939 m.

Katyčių seniūnijos teritorija 1920 – 1939 m. priklausė Katyčių valsčiui, 1939 – 1945 m. – Vokietijos Rytų Prūsijos provincijos Gumbinės apygardai, 1945–1954 m. – Stubrių ir Katyčių valsčiams (nuo 1950 m. vadinti apylinkėmis), 1954–1977 m. – Katyčių apylinkei19771995 m. – Usėnų apylinkei.

Po II pasaulinio karo labai pasikeitė seniūnijos gyventojai – daugelis artėjant frontui pasitraukė į Vakarus, jų vietas užėmė ateiviai iš įvairių Lietuvos vietovių. Pradėjo veikti pradinės mokyklos Antšyšiuose, Kežemėkuose, Krauleidžiuose, Stubriuose, Skersviečiuose, Versmininkuose ir kitur.

Įkurti „Salomėjos Nėries“, „Laimės“ kolūkiai, vėliau jų pagrindu – „Katyčių“ tarybinis ūkis (vėliau pervadintas į „Katyčių paukštininkystės“ t. ū.), kuris turėjo 6250 ha žemės, laikė 2363 galvijus, 68 tūkstančius vištų, augino 1630 ha javų, 50 ha bulvių (1990 m.). 1992 m. jo pagrindu susikūrė 10 žemės ūkio bendrovių, kurios po kelerių metų iširo. Pastaruoju metu žemdirbiai ūkininkauja individualiai.

1995 m. birželio 29 d. iš Usėnų apylinkės dalies įsteigta Katyčių seniūnija.

 Seniūnijoje yra 16 kaimų, kurie sujungti į 3 seniūnaitijas. Šiuo metu seniūnijoje gyvena 1193 gyventojai. Per Katyčių miestelį teka Šyšos upė. 

 

ŽYMŪS ŽMONĖS

Katyčiuose ženklų pėdsaką yra palikęs Mažosios Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjas, giesmių kūrėjas Kristupas Lekšas (1872-1941), poetas Salys Šmerauskas, išleidęs rinktinę „Granata krūtinėj“. Kekersuose gimė Mažosios Lietuvos veikėjas Jurgis Strėkys, Laugaliuose – pedagogas, istorikas Martynas Emilis Naukuras. Katyčiai- žinomo rašytojo Alfredo Brusto vaikystės kaimas.

 

LEIDINIAI APIE KATYČIUS

2010 metais Berlyno mokslo leidinių leidykloje išleista vokiečių autoriaus Giunter Užtrin (Gunter Uschtrin) knyga „Kur yra Katyčiai“.

2008 m. Katyčių bendruomenės brošiūra „Katyčiai laiko tėkmėje“.

 

KULTŪRINIS PAVELDAS

Katyčių miestelyje išlikęs nemažas kultūrinis paveldas, išlaikęs gilią istorinę praeitį. Šiandien Katyčių seniūnijos teritorijoje yra 19 kultūros paveldo objektų. Lankyti objektai yra susitelkę vienoje vietoje (turgaus aikštė, evangelikų liuteronų bažnyčia, senoji mokykla) ir puikiai sutvarkyti. Turistams traukos objektu galėtų būti Akmeniškių piliakalnis, nuo kurio matosi Katyčių seniūnijos kraštovaizdis. Seniūnijos teritorijoje yra 21 kapinės ( tarp jų – tik viena veikianti). 

Pagrindiniai kultūros židiniai miestelyje yra Šilutės Fridricho Bajoraičio bibliotekos Katyčių filialas ir Katyčių pagrindinė mokykla. Kultūrinę veiklą seniūnijoje kuruoja Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras. Didžiausias renginys - „Sugrįžimai“  dažnai sutampa  su  Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos paminėjimu. 

Seniūnijoje veikia Katyčių ir Stubrių bendruomenės, neįgaliųjų draugija.

 

KATYČIŲ SENIŪNIJOS KAPAVIETĖS

Eil. Nr.

Kapinių pavadinimas

Kapinių statusas

Plotas (ha)

Suformuotas/nesuformuotas žemės sklypas

Laisvoje valstybinėje žemėje

Pastabos

1

Katyčių mstl. I evangelikų liuteronų senosios kapinės

Riboto laidojimo

0,3130

Įregistruotos,  2016-05-31   Reg. Nr. 44/2103502

Taip

 

2

Katyčių mstl. II evangelikų liuteronų senosios kapinės

Veikiančios

0,2500

Įregistruotos,  2016-05-31   Reg. Nr. 44/2051900

Taip

 

3

Katyčių mstl. III evangelikų liuteronų senosios kapinės

Riboto laidojimo

0,3200

Įregistruotos,  2016-10-19   Reg. Nr. 44/2073527

Taip

 

4

Katyčių mstl. IV evangelikų liuteronų senosios kapinės

Neveikiančios

0,5300

Įregistruotos,  2016-05-31   Reg. Nr. 44/2046398

Taip

Maro kapinės

5

Katyčių kapinės

Veikiančios

0,2306

Įregistruotos,  2016-10-19   Reg. Nr. 44/2073533

Taip

 

6

Kažemėkų k. II evangelikų liuteronų senosios kapinės

Neveikiančios

0,0500

Įregistruotos,  2016-04-28 Reg. Nr. 44/2042457

Taip

 

7

Kekersų k. evangelikų liuteronų senosios kapinės

Neveikiančios

0,0800

Įregistruotos,  2016-05-31 Reg. Nr. 44/2044309

Taip

 

8

Krauleidžių k. II evangelikų liuteronų senosios kapinės

Neveikiančios

0,0500

Įregistruotos,  2016-05-31 Reg. Nr. 44/2051976

Taip

 

9

Molgirių k. I evangelikų liuteronų senosios kapinės

Neveikiančios

0,1780

Įregistruotos,  2016-04-28 Reg. Nr. 44/2042114

Taip

 

12

Molgirių k. II evangelikų liuteronų senosios kapinės

Neveikiančios

0,2187

Įregistruotos,  2016-05-31 Reg. Nr. 44/2046673

Taip

 

10

Molgirių kapinės

Neveikiančios

0,0637

Įregistruotos,  2017-02-17  Skl. Nr. 935-11

Taip

 

11

Molgirių kapinės

Neveikiančios

0,1346

Įregistruotos,  2016-02-03 Reg. Nr. 44/2090889

Taip

 

12

Naustubrių k. I evangelikų liuteronų senosios kapinės

Riboto laidojimo

0,1700

Įregistruotos,  2016-04-28 Reg. Nr. 44/2042027

Taip

 

13

Naustubrių k. II evangelikų liuteronų senosios kapinės

Neveikiančios

0,0950

Įregistruotos,  2016-05-31 Reg. Nr. 44/2051605

Taip

 

14

Skersviečių k. evangelikų liuteronų senosios kapinės

Riboto laidojimo

0,4033

Įregistruotos,  2016-04-28 Reg. Nr. 44/2042456

Taip

 

15

Stubrių k. I evangelikų liuteronų senosios kapinės

Riboto laidojimo

0,2013

Įregistruotos,  2016-04-28 Reg. Nr. 44/2041907

Taip

 

16

Stubrių k. II evangelikų liuteronų senosios kapinės

Neveikiančios

0,0700

Įregistruotos,  2016-04-28 Reg. Nr. 44/2041830

Taip

 

17

Šlaunių k. evangelikų liuteronų senosios kapinės

Neveikiančios

0,2500

Įregistruotos,  2016-09-14 Reg. Nr. 44/2060668

Taip

 

18

Uikšių k. evangelikų liuteronų senosios kapinės

Riboto laidojimo

0,2500

Įregistruotos,  2016-06-01 Reg. Nr. 44/2044310

Taip

 

19

Užkamonių k. evangelikų liuteronų senosios kapinės

Neveikiančios

0,0218

Įregistruotos,  2016-09-14 Reg. Nr. 44/2060436

Taip

 

20

Mediškiemių k. I evangelikų liuteronų kapinės

Riboto laidojimo

0,4827

Įregistruotos,  2016-10-19   Reg. Nr. 44/2068375

Taip

 

21

Pietraičių/Ulozų k. kapinės

Riboto laidojimo

0,3200

Įregistruotos,  2016-05-18 Reg. Nr. 44/2044960

Taip

 

22

Mediškiemių k. II evangelikų liuteronų kapinės

Neveikiančios

Neinventorizuotos

Ne

Neregistruotos

 

23

Ulozu k.

Neveikiančios

Neinventorizuotos

Ne

Neregistruotos

Miškelyje

24

Akmeniškių k.

Neveikiančios

Neinventorizuotos

Ne

Neregistruotos