Mindaugo Rojaus koncertas

Mindaugo Rojaus koncertas

Pirmą advento sekmadienį vainutiškiai pasitiko neįprastai ir iškiliai. Degant pirmajai advento žvakei, Šv. Jono krikštytojo bažnyčioje parapijos klebonas Vidmantas Šidlauskas laikė Šv. Mišias, o po jų bažnyčios skliautuose, skambėjo Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro solisto Mindaugo Rojaus ir koncertmeisterės docentės Jngos Maknavičienės atliekami kūriniai, dvasingus tekstus skaitė dramos teatro aktorė Nijolė Sabulytė.

Šis koncertas, kaip sakė buvęs bendruomenės pirmininkas Algirdas Eidikis, tai bendruomenės ir Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro padėka Vainuto žmonėms už paramą organizuojant renginius, už dalyvavimą juose. Pabaigoje renginio Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro direktorė Lina Balčiauskienė padėkojo atlikėjams už puikų koncertą, o bendruomenės pirmininkui Algirdui už bendrystę, už kartu nuveiktus gražius darbus ir įteikė gėlių.